Dømt til samfunnsstraff for våpensamling

En mann fra Sunnmøre er dømt til 341 dager med samfunnsstraff for å inneha 235 ulovlige våpen, 27.000 skarpe skudd og 35 kilo krutt.

En sunnmøring er dømt til samfunnsstraff for i inneha 235 ulovlige våpen.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Det går fram av dommen i Sunnmøre tingrett. Påtalemyndigheten krevde fengsel i 14 måneder da mannen møtte i retten i september. Mannen i 50-åra ga en uforbeholden tilståelse og saka gikk som tilståelsessak.

Årsaken til at siktede oppbevarte våpen og ammunisjon er hans interesse for våpenhistorie og våpenteknikk, heter det i dommen.

– Jeg var fryktelig dum som ikke fikk registrert våpnene. Jeg har ikke reflektert over at det ikke har vært helt lovlig det jeg har drevet med. Men det har ikke vært noen vond hensikt. Jeg har bare hatt en utrolig sterk våpeninteresse, forklarte mannen i Sunnmøre tingrett, ifølge TV2.

Sunnmøring risikerer 14 måneder fengsel for massiv våpensamling

Mannen hadde våpensamlingen sin som hobby, men registrerte ikke våpnene


Samlingen besto av ei lang rekke forskjellige våpen, blant annet automatvåpen, halvautomatiske våpen, revolvere, rifler og hagler. De aller fleste skal ikke ha vært plomberte. Samlingen skal ha hatt en verdi på over en million kroner, kanskje også mer enn to millioner.

Høyt antall er skjerpende

Ifølge politiets beslagsrapporter var omtrent 50 av siktedes våpen automatgevær og flere av disse ble antatt å være funksjonsdyktige da de ble beslaglagt. De fleste av de beslaglagte automatgeværene var av typene AK-47 og Colt M16. «Dette er selvladende gevær for militært bruk med mulighet for helautomatisk ild, som betyr at den som bruker våpenet kun ved å holde inne avtrekkeren kan avfyre hundrevis av skudd i minuttet. Skadepotensialet til automatgevær er følgelig særdeles stort», heter det i dommen.

Retten anser det det høye antallet våpen som skjerpende. Det ble også ansett som skjerpende at sunnmøringen har oppbevart mange våpen over flere tiår, noe som innebærer økt spredningsfare.

Formildene tilståelse

I formildende retning legger retten vekt på sunnmøringens tilståelse. Han tilsto umiddelbart ved pågripelse og tilståelsesrabatten anses å ligge på om lag tre måneder.

Mannen er dømt til 341 dagers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser til TV 2 at dommen blir anket.

Slik ble han avslørt:

Slik bygde han opp et arsenal med 300 våpen

Ved å importere våpendeler, og sette disse sammen, kunne sunnmøringen bygge seg opp et enormt våpenarsenal i hjemmet.