Det private møtet mellom elleve representantar frå Ørsta kommunestyre og Aurstad:

– Aurstad-møtet kunne ha vorte graverande

Kontrollutvalet i Ørsta meiner at dei politikarane som stilte opp på møtet hos Aurstad, burde ha utvist betre skjønn.

Utvalsleiar: Høgrepolitikar Sven Castberg leiar organet som skal halde auge med at Ørsta kommune følgjer lovar, reglar og retningsliner. Her snakkar han med Aase Digernes (framme i bildet) frå Digernes grendalag, etter kontrollutvalsmøtet. Bakerst står Stina Aasen Lødemel (SV). Både Castberg og Lødemel ser alvorleg på Aurstad-møtet.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Ordførar Stein Aam var kalla inn til kontrollutvalet i Ørsta kommune, for å orientere om møtet som fann stad hos Aurstad 27. august. Då var elleve kommunestyrepolitikarar, frå Frp, Ap, Høgre og Sp på besøk: