Bylivkonferansen i Ulsteinvik:

– Eit eksempel til etterfølging

Onsdag gjekk startskotet for årets Bylivkonferanse, som i år var lagt til Ulstein. Konferansen opna med innlegg frå ordføraren og ein samtale knytt til kva kommunen og næringslivet har gjort for at Ulsteinvik skal vere ein attraktiv by.

Samtale: Etter å ha halde eit eige føredrag var bedriftsrådgjevar, matematikar og teknologiinvestor Silvija Seres ordstyrar då Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (f.v.), Øystein Bull-Hansen, fagansvarleg for Bylivsenteret og Pål Bakke i NHO Møre og Romsdal samtala om kva ein kan gjere for at ein stad, som til dømes Ulsteinvik, kan bli meir attraktiv. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.   Foto: FOTO: OLE-OTTAR HØGSTAVOLL

Nyheter