KrF-møte ga ingen nye retningslinjer for valg av delegater

Det ble ikke fattet vedtak om retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet på KrFs ekstraordinære landsstyremøte, sier styremedlem Hans Fredrik Grøvan.
Nyheter

– Jeg oppfattet at dette var et informasjonsmøte hvor det ble drøftet hvordan man kunne legge opp fylkesårsmøtene på en måte som gjør at man får mest mulig representativitet blant de delegatene som blir valgt inn mot landsmøtet, sier KrFs parlamentariske nestleder til NTB.

– Men det ble ikke fattet noe vedtak, understreker han.

På landsmøtet 2. november skal til sammen 190 KrF-ere avgjøre om partiet skal gå inn i Erna Solbergs regjering, fortsette i opposisjon, eller felle dagens regjering og danne en ny med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 151 av disse delegatene blir pekt ut på fylkesårsmøtene til KrFs fylkeslag, og disse får dermed en avgjørende stemme.

Det ekstraordinære landsstyremøtet i KrF mandag fant sted kort tid etter at Rogaland KrF valgte 15 «blå» og en «rød» delegat til landsmøtet, til tross for at én av tre på fylkesårsmøtet i Stavanger stemte for Hareides råd om å gå inn i regjering med Ap og Sp.

– Jeg har ikke behov for å kritisere prosessen i Rogaland og måten de gjorde det på, men det er klart at utfallet ble opplevd som veldig krevende for mindretallet, sier Grøvan.

– Opplevelsen av at her ble et mindretall minimalisert, er en erfaring jeg tror vi skal ta med oss. Vi må prøve å tilstrebe best mulig representativitet ut ifra sammensetningen på fylkesårsmøtene, slik at vi får best mulig utgangspunkt får å få et forsvarlig og legitimt vedtak på landsmøtet, fortsetter han.