KrF foreslår lavere promillegrense til sjøs

Fire KrF-politikere foreslår å senke promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille.

Steinar Reiten.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Forslaget fra KrF-politikerne Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Steinar Reiten og Olaug Bollestad ble fremmet i Stortinget torsdag.

– Forslagsstillerne mener promillegrensen til sjøs for fritidsbåter må endres fra dagens 0,8 promille til 0,2 promille, heter det.

Båtulykke ved Langevåg:

Føreren av ulykkesbåten innrømmer promille

Mann i 50-årene siktet for promille til sjøs etter båtulykke ved Langevåg 18. august.


Regjeringen får i forslaget beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en sak om dette i løpet av 2019.

– Målet er et trygt og familievennlig båtliv der båtførere ikke er påvirket av alkohol. Alkohol og kjøring av motoriserte kjøretøy må skilles fra hverandre, skriver KrF-politikerne.

– Jo høyere promille, desto høyere ulykkesrisiko, fremholdes det.

I 2015 stemte et klart flertall på Stortinget nei til et forslag fra KrF om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere. To år senere svarte 72 prosent av de spurte i en Kantar-undersøkelse at de ønsker samme promillegrense til sjøs som på veien, nemlig 0,2.

Dømt for uaktsomt drap etter Tyskholmen-ulykka

En mann i 40-åra er dømt til fengsel i 75 dager og oppreisningserstatning på til sammen 375.000 kroner etter båtulykka i Ålesund.