Fagskolen i Ålesund oppfyller ikkje grunnleggande føresetnader for fagskuleutdanning

Får stor jobb med å tilpasse seg ny lov

Fagskolen i Ålesund må endre på ei rekkje forhold, etter lovendring og tilsyn frå det nasjonale organet for kvalitet i utdanninga.

Tilsyn: Fagskolen i Ålesund, og andre fagskular, har tilsyn frå både NOKUT og andre. Dette er ein del av ein evig prosess for å fremje kvalitet og utvikling. Frå venstre rektor Alf Furland, studentrådsleiar Martine Lynge og kvalitetssikringssjef Inger Slinning.   Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Nyheter

Skulen oppfyller ikkje grunnleggande føresetnader for å tilby fagskoleutdanning. Det er konklusjonen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga etter tilsyn ved skulen. Rektor Alf Furland tek saka alvorleg, men meiner det ikkje er nokon dramatikk.