Spenning før nest siste fylkesrunde i KrF

Dersom ingen side får et overbevisende flertall på KrF-landsmøtet, bør stortingsgruppa vurdere å bli i opposisjon, mener Akershus-leder Arne Willy Dahl.

KrF-leder Knut Arild Hareide (t.h) og nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal argumentere for sine ulike samarbeidsalternativer på fylkesårsmøtet i Akershus mandag kveld. Til høyre parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan som vil at partiet skal bli i opposisjon. De tre var til stede da fylkeslaget i Agder valgte delegater fredag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix 

Nyheter

Landsmøtet er ikke noen «lovgivende forsamling», sier Dahl, som mener stortingsgruppa må få ha det avgjørende ordet og dermed kunne velge å fortsette i opposisjon.

– Grøvan-alternativet kan komme til å bli resultatet, selv om det blir nedstemt. For blir det for jevnt, kan det hende at ledelsen resonnerer seg fram til at mandatet blir for spinkelt til å gå i regjeringsforhandlinger, sier Dahl til NTB.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har foreslått at partiet ikke skal velge rød eller blå side nå, men heller bli i opposisjon.

Tre fylkeslag skal mandag velger delegater til landsmøtet fredag, Oslo, Akershus og Vestfold.

Akershus KrF sender trolig en delegasjon med rødt flertall til landsmøtet, men det er knyttet spenning til hvor stor den blå gruppen blir. Både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad deltar på fylkesårsmøtet mandag kveld og vil argumentere for sine ulike syn.

Fylkeslederen støtter Hareide

Fylkeslaget skal velge åtte delegater til det ekstraordinære landsmøtet, ved siden av fylkeslederen. Han støtter partilederens råd om å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg mener Hareides analyse er fornuftig. Det er problematisk å gå i et samarbeid med Frp fordi det vil nærmest være å bryte et valgløfte, sier Dahl til NTB.

Fylkeslederen tror fordelingen mellom de røde og blå blir 6–3 eller 5–4. Dersom mange nok stemmer for dette, vil fylket også sende en delegat som støtter det synet, opplyser Dahl.

Han mener at det er viktig at fylkesårsmøtet velger en delegasjon der også mindretallet er forholdsmessig representert.

Fylkesstyret har forberedt en liste med forslag til kandidater som er pakket slik at begge sider er representert så godt som mulig i tråd med lokallagenes syn. Dahl opplyser at det vil bli foretatt en prøveavstemning først for å kartlegge styrkeforholdet mellom sidene, og at listeforslaget vil bli justert i tråd med dette.

Åpent i Oslo

Også fylkeslagene i Oslo og Vestfold skal ha årsmøter mandag kveld. Begge steder innstiller fylkesstyrene på å først stemme over om KrF skal søke regjeringssamarbeid, deretter om man skal samarbeide med Høyre/Frp/Venstre-regjeringen eller med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fylkesstyrene innstiller også på at fylkene skal være representative.

Fylkesleder Espen Andreas Hasle sier utfallet av det ekstraordinære fylkesårsmøtet er åpent.

– Jeg håper vi kan få flertall for Hareides linje. Men jeg føler at det er helt åpent. Jeg håper vi får en god samtale og prosess slik at alle føler seg ivaretatt, sier han til Aftenposten.

Oslo KrF sender seks delegater samt fylkeslederen til landsmøtet, og Hasle tipper fordelingen blir 4–3 den ene eller andre veien.

Vestfold skal velge seks delegater i tillegg til fylkesleder Laila Eliassen. Hun gjør det klart at hun har sans for Grøvans forslag, og kan tenkes å stemme for å bli i opposisjon i første runde. Men må hun velge, foretrekker hun samarbeid til høyre framfor til venstre.

Tirsdag avsluttes rundene med fylkesårsmøter i Østfold, der de siste åtte av de 190 delegatene skal velges.

Før de siste fire fylkene har sagt sitt, leder de blå med ni mandater (83 mot 74) hvis man legger til grunn at opposisjonsalternativet faller.