På fem år får dei nesten dobbelt så mange ungdomsskuleelevar:

Talet på barn og unge går i taket i Skodje

Får ekstra store utfordringar på skulefronten.

FEIRA: Denne basketballbana er eit strakstiltak ved den 40 år gamle ungdomsskulen. Frå 2021 er skulen overfylt. F.v. Jonas Grindvik (klasse 8b) og Eivind Fjørtoft Floen (klasse 9b).  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

I år står to klasserom ledige på Skodje ungdomsskule, men frå 2021 er skulen sprengt.