Vindmøllepark i Sandøy skal lage like mykje straum som alle vasskraftverka i Tafjordfjella til saman

Vil bygge vindmøller for 11 milliardar

Vindmøllene på Harøya er små samanlikna med det som no blir diskutert.

Større enn dette: Slik meinte Vestavind Offshore at 95 meter høge vindmøller ville sjå ut sett frå Harøya. Enbridge planlegg no 40 vindmøller opptil 150 meter høge (rotorbladet kjem i tillegg). Avstand frå land: Frå fem til åtte kilometer.   Foto: Illustrasjon: Vestavind Offshore

Nyheter

Vest av Harøya kan det kome 150 meter høge vindmøller. Det er like høgt som Aksla i Ålesund.