Får starte regulering av hotell på Strandafjellet

Stranda kommune snur og seier no ja til at Stranda Panorama Hotell AS får starte detaljregulering av hotellprosjektet sitt på Strandafjellet.

HOTELL: Her på Roaldsida av Strandafjellet er det planar om hotell. 

Nyheter

Det vart kommunestyret samrøystes einige om, etter ein lang debatt der det kom fram både skepsis og optimisme til planane.