Ventar på svar om sanitetshuset i Volda

Volda kommune må anten kjøpe sanitetshuset eller frigjere arealet og legge vekk planane for reinseanlegg på tomta.

Uavklart: Volda sanitetshus blei seld for 4,9 millionar kroner etter bodrunde, men kjøpar trekte seg då det blei klart at Volda kommune hadde planar for reinseanlegg på deler av tomta.  Foto: Arkivfoto/Knut Arne Aarset

Nyheter

Dette er dei to alternativa sanitetslagsleiar Aud Osdal no ser for seg for sanitetshuset.