Fylkesordfører Jon Aasen tar kraftig oppgjør med Nordøyveg-tilhengerne:

– De vil bygge Nordøyvegen på tro og håp

– Jeg vil ikke bli den fylkesordføreren som sender fylket inn under statlig administrasjon.

Oppgjør: Fylkesordfører Jon Aasen tar nå et kraftig oppgjør med dem som fortsatt vil bygge Nordøyvegen tross advarslene fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. 

Det framstår som et religiøst dokument basert på tro og håp

Jon Aasen
Nyheter

Det er beskjeden fra Jon Aasen.