Leder:

Ferjene vinner over Romsdalsfjorden

De som er skråsikre på at folk vil krysse Romsdalsfjorden via den ene eller andre aksen, bør se nærmer på dagens meningsmåling i Sunnmørsposten. Det er signifikant flere som er opptatt av et forbedret ferjetilbudet, framfor å ta stilling til om en framtidig vegforbindelse skal gå via Møreaksen eller Romsdalsaksen.

Ferjer: Det er flere som ønsker seg et forbedret ferjetilbud over Romsdalsfjorden enn vegkryssing. Det viser en fersk meningsmåling. 

De som er skråsikre på at folk vil krysse Romsdalsfjorden via en eller annen akse, bør se på denne målingen

Nyheter

25 prosent av de spurte vil ha Møreaksen, 25 prosent vil ha Romsdalsaksen, mens 32 prosent av de spurte svarte at et bedre ferjetilbud over fjorden vil være det beste.

Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen:

Mange vil beholde ferja over fjorden

Hva er best av Møreaksen og Romsdalsaksen? 25 prosent svarer Møreaksen. Nøyaktig like mange foretrekker Romsdalsaksen. Men hele 32 prosent sier de heller vil ha et bedre ferjetilbud.


Resultatet står i skarp kontrast til den høylytte diskusjonen vi har hatt om en framtidig E39 skal gå via Møreaksen eller Romsdalsaksen.

Meningsmålingen støtter heller ikke opp under synet som har blitt forfektet at en skrinlegging av Møreaksen til fordel for Romsdalsaksen er et krav på Sunnmøre. I den grad det er et krav, kan en finne noe støtte for det på Nordmøre. 40 prosent av de spurte nordmøringene foretrekker Romsdalsaksen, mens kun 20 prosent av de spurte på Sunnmøre mener det samme.

Frps Frank Sve, som er den fra fylkestinget som tydeligst har markert seg i debatten som tilhenger av Romsdalsaksen, må også konstatere at hans egne velgere er like delte i synet på dette som folk flest i fylket. 30 prosent av Frp-velgerne vil ha Møreaksen, mens 31 prosent vil ha Romsdalsaksen. Høyre og Ap er like delt som Frp, mens Venstre og KrFs velgere er de tydeligste tilhengerne av Møreaksen, mens Senterpartiets velgere er dem som vil ha Romsdalsaksen.

Møreaksen er nok likevel det prosjektet som bør være litt skuffet over denne målingen. Traseen er vedtatt av regjeringen og prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan. At det likevel kun er 25 prosent av de spurte i denne målingen som har tro på prosjektet, må være skuffende for dem som har jobbet det fram.

Det som ser ut til å være det meste undervurderte alternativet er å bytte ut undersjøiske tunneler og flytebruer, med flere ferjer. Kanskje har folk flest skjønt at å bygge akser til mangfoldige milliarder kanskje ikke er veldig realistisk, og at framtida ligger i et bedre og billigere ferjetilbud.