Får millioner til videreutdanning i digital kompetanse

ÅKP får 2,2 millioner kroner fra regjeringen i støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

Digital utdanning: Erna Solberg besøkte ÅKP Blue Innovation Center tidligere i høst.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

ÅKP AS (tidligere Ålesund kunnskapspark) skal sammen med partnerne NTNU Ålesund, GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea utvikle utdanning innen virtuell prototyping og digitale tvillinger. Området omfatter blant annet emner som 3D-modellering og kunstig intelligens. Det skriver kunnskapsdepartementet i ei pressemelding mandag morgen.

Bevilgningen er del av en pakke på 10 millioner kroner som kunnskapsdepartementet fordeler på åtte norske utdanningsinstitusjoner. Målet er å gi flere videreutdanning i digitale fagfelt.

Regjeringen vil finne ut hva som gir gründersuksess

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har bevilget fem millioner kroner til å forske på gründere.


 – Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

Vokste kraftig de to siste åra

I løpet av to år har den marine klynga Blue Legasea økt tallet på medlemmer fra 28 til 46. De tenker også bredere enn før.


– Disse tiltakene markerer starten på en ny reform som vil gi flere ansatte og bedrifter tilgang til etterspurt og relevant digital kompetanse. Det er bra for den enkelte, men det også viktig for å sikre fortsatt god vekst og et bærekraftig velferdssamfunn i Norge, sier Sanner.

Prosjektene som har fått støtte holder til i Rogaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Hedmark, Akershus, Trøndelag, Østfold og Oppland.

Blue Legasea får nasjonal klyngestatus:

– Dette er fantastiske nyheter og en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned i vår region

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte i dag den marine klyngen Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo. Ferdigvareindustriens sitt klyngeprosjekt Branding Innovation Cluster, nådde ikke opp.