Storfjordens fortrinn:

Et havrom i miniatyr

Området ved Storfjorden er et helhetlig havrom i miniatyr. Dette området er en del av Ocean Space Laboratories.

Breisundet blir testlab: Dette området utgjør havet i miniatyr. Her skal vi legge ut sensorer som skal teste det meste, forteller NTNU-professor og instituttleder Hans Petter Hildre (t.v.) og daglig leder for Runde Miljøsenter, Nils-Roar Hareide.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Fordelen er at det er kort avstand fra fjordsystem til dypvannssystem og fra grunner til store havdyp. Her er områder for fiskeri, sentrale områder for gyting av sild og torsk, tilgang dypvannsstrømmer og turisme i fjorder og havområder. Området ligger midt i den maritime klynga på Sunnmøre, ifølge planene for Ocean Space Center.


NTNU får havromsatsing til seks mrd. kroner

NTNU har fått klarsignal av regjeringa for sin satsing på Ocean Space Center til vel seks milliarder kroner. – Vi ser for oss byggestart i 2022 der vi er ferdig i 2025, forteller dekan Olav Bolland til Sunnmørposten.


Ved utløpet av Storfjorden, i Breisunddjupet finner en noen av de viktigeste gytefeltene for sild, torsk, hyse og sei m.fl. og i Borgundfjorden finner en det viktigeste gytefeltet for kysttorsk. Like ved Breisunddjupet ligger fugleøya Runde.