Ordføreren med krast brev til havnestyret

Frykter sosial dumping ved havna

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal ber i et skarpt brev til havnestyret at de har oppmerksomheten rettet mot sosial dumping tilknyttet laste og lossearbeider ved Ålesund havn.

BREV: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal ber i et brev til havnestyret at de følger nøye med om det forekommer sosial dumping tilknyttet arbeid ved havnene. Her Skutvika - Ålesund havn  Foto: Ålesundregionens havnevesen

Nyheter

- Ordføreren har mottatt henvendelser som går ut på at det i senere tid er blitt gjort en del endringer i havna som kan defineres som sosial dumping, altså motsatt av det som bystyret har fattet vedtak på. Jeg ber ÅRH (Ålesundregionens havnevesen) se på dette, er innledningen i brevet fra Vinje Aurdal.