Superlange vogntog kan bli vanlig på vegene i Ålesundsområdet

Modulvogntog (vogntog med henger) opptil 25 meter kan bli helt vanlig på vegene i Ålesundsområdet.

Modulvogntog: Vogntog med henger kan bli vanlig i Ålesund. Vogntoget på bildet er fra Sverige og er om lag 25 meter langt.  Foto: Wikipedia

Nyheter

 Bring har sendt søknad til Statens vegvesen om ny modulvogntogstrekning til Ålesund.

– Ved å kjøre modulvogntog istedenfor vogntog på aktuelle strekninger minsker vi belastningen på miljø og trafikk, skriver Bring. Ved nedleggelse av togstrekninger ses det på alternative miljøeffektive muligheter. To modulsett fullt lastet, erstatter tre ordinære vogntog, ifølge Bring.

Strekningene det søkes om er 1) E136 Møre og Romdal grense til krysset E136/E39, 2) Krysset E136/E39 til krysset E39/Fv661 og 3) Digerneset Næringsområde.

Modulvogntog ble lovlig på norske veger fra september 2014, men vegvesenet har sagt nei der vegstandarden ikke er god nok.