Enige om fengselsstrategi

Representanter fra Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Kriminalomsorgen Vest samla til utluftingsmøte i Molde.

Samla til møte: Framme f.v.; Jan Kåre Aurdal (daglig leder i SR), Dag Olav Tennfjord (styremedlem i SR og ordfører i Skodje), Torgeir Dahl (styreleder i ROR og ordfører i Molde) og Tove Henøen (nestleder i ROR og ordfører i Fræna). Bak f.v.; Anders Skipenes (rådmann i Fræna), Annhild Viken Sunde (leder for Friomsorgen Møre og Romsdal) og Per Sigurd Våge (direktør i Kriminalomsorgen Vest).  Foto: Privat

Nyheter

Etter en høst der steile fronter har prega diskusjonen om framtida for Hustad Fengsel og planlegginga av Sunnmøre Soningssenter, møttes representanter fra Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Kriminalomsorgen Vest torsdag i Molde for å lufte ut.

I ei felles pressemelding etter møtet heter det følgende:

- Soningsforholda ved Ålesund Fengsel er uverdige. Romsdal Regionråd støtter helhjerta opp om forbedrede soningsforhold på Sunnmøre, sier styreleder Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd. Samtidig er det viktig at også nordre deler av fylket sikres et godt og framtidsretta soningstilbud.

Søkte støtte til kirkekaffe og sosiale aktiviteter for innsatte i Ålesund fengsel

Kakehjelp til jul i fengselet

– Det er veldig gledelig at menigheten støtter opp om diakonalt arbeid for de innsatte i byens fengsel.Men nå er Statsbygg avhengig av ekstrabevilgninger i 2019

Har et håp om nye vindu

Nyttårsaften er vinduspengene vekk. Først på nyåret vet Statsbygg om de får ekstrabevilgninger til å sette inn nye vinduer i Ålesund fengsel.Leiar 7. november:

«Når vaktbikkja sovnar, er det fare på ferde»

Ingen kan fullt ut gjere greie for om dei som skal ha tilsyn med soningstilhøva i fengsla på Vestlandet, har utført jobben sin.

 

Statsbygg gir opp å skifte ut gamle fengselsvinduer

Trekkfull jul for fangene i Ålesund fengsel

Gamle vindu i Ålesund fengsel skulle skiftes ut. Men etter en tung prosess med Ålesund kommune, gir Statsbygg opp.


Romsdal Regionråd har tidligere uttrykt sterk bekymring for at bygging av et stort soningssenter på Digerneset i Skodje ville sette en effektiv stopper for videre utvikling av Hustad Fengsel.

- Hustad Fengsel er viktig i det samlede soningsapparatet til Kriminalomsorgen Vest. Dette fengselet skal utvikles, og det arbeides nå med planer for møte behovene framover. Dette kan blant anna innebære at åpne soningsplasser ved fengselet bygges om til lukkede plasser, sier direktør Per Sigurd Våge.

På Sunnmøre er kravet at det nå settes fortgang i arbeidet med etableringen av det nye soningssenteret på Digerneset.

- Behovet for å sikre innsatte verdige soningsforhold er akutt. Innsatte ved det nåværende fengselet i Ålesund gis et uforsvarlig tilbud som ikke hører hjemme i 2018, sier Dag Olav Tennfjord styremedlem i Sunnmøre Regionråd og ordfører i Skodje.

Tennfjord understreker at det ikke er slik at en på Sunnmøre ønsker at det nye sonings-senteret bygges så stort at aktiviteten ved Hustad Fengsel settes i fare. Han ser nødvendigheten av begge soningsstedene, og er tydelig på at her må hele fylket slutte rekkene overfor sentrale myndigheter.


KrF med fem milllioner til nytt fengsel på Sunnmøre:

Steinar Reiten ut mot Dahl om nytt fengsel

KrF legger inne fem millioner til nytt fengsel på Digerneset i sitt forslag til statsbudsjett. Steinar Reiten er uenig med Molde-ordfører Torgeir Dahl.Fengselsstrid mellom Ålesund og Molde

Politikere fra Sunnmøre og Romsdal står mot hverandre i synet på hvilket fengsel man bør satse på i Møre og Romsdal i framtida.– Det er veldig skadelig at han går mot nytt fengsel på Sunnmøre

På fylkestingsmøtet i går forsøkte politikerne å komme fram til saker som de vil kjempe for ovenfor Stortinget. Flere sunnmørspolitikere ville legge presse på for et nytt soningssenter på Sunnmøre. Det gikk Molde-ordføreren imot.