Spjelkavik sogneråd:

Rettssak om testamentarisk gave på nær åtte millioner kroner

Det var jubel i Spjelkavik sogneråd da de uventet mottok en stor testamentarisk gave øremerket ny kirke i Hatlehol. Nå har det oppstått uenighet rundt tolkning av testamentet.

Jublet: Sognerådsleder Ketil Hjelset var svært glad og takknemlig, da de fikk vite om den store testamentariske gaven til nytt kirkebygg i Hatlehol.  Foto: Nils Harald Ånstad

Vi tolket testamentet at han gir alt han eier til oss. Dette bestrides nå av familiens advokat

Ketil Hjelset
Nyheter

Det har oppstått strid rundt tolkningen av testamentet og Spjelkavik sogn er stevnet inn for retten av avdødes familie.