Bunker Oil på Hessa:

Klage fra nabo førte ikke fram

Nyheter

En nabo av tankanlegget til Bunker Oil AS på Hessa klaget på selskapets oppføring av fire nye tanker, uten at det ble søkt om byggetillatelse. I ettertid ble det søkt om tillatelse, og kommunen ga godkjennelse.