Solstad får hjelp til å håndtere gjelda

Onsdag sa obligasjonseierne ja til ett års rentefritak, torsdag gav også bankene gjeldslettelser til landets største offshorerederi.

Ex-Farstad: Far Spica var det første tidligere Farstad-skipet, som ble malt om til Solstad-farge. Det skjedde i januar 2018 ved Vegsund slip. 

Nyheter

I ei børsmelding torsdag meldte Karmøy-rederiet, som i 2017 overtok Farstad shipping, at bankene gir rederiet avdragsfrihet og dropper rentene fram til sommeren.

Bankene gir gjeldslettelser umiddelbart og gjelder fram til 20. juni.

Samtidig leter rederiet etter en mer langsiktig løsning, de fortsetter det de karakteriserer som en konstruktiv dialog med kreditorene.

Ifølge Sysla har Solstad ei total gjeld på om lag 30 milliarder kroner. Cirka 1 milliard av det er obligasjonsgjeld. Onsdag meldte rederiet at obligasjonseierne har sagt ja til rentefritak i ett år.

Selskapet opplyste tidligere i høst at vintersesongen vil bli krevende for likviditeten til offshorerederiet. De meldte da at de ville starte forhandlinger med långiverne.

5. desember meldte selskapet i ei børsmelding at de har klar et forslag til kriseløsning. Løsningen går ut på ett års utsettelse på betaling av renter og lån fram til 20. desember 2019.

Ber om gjennomgang av reglene etter dødsulykke på Vard-skip

Havarikommisjonen ber sjøfartsmyndighetene vurdere om regelverket er godt nok etter en dødsulykke på Solstad-skip.