93 ordførere vil bevare pelsdyrnæringen

Til sammen 93 ordførere kjemper for landbrukets fjerde største eksportnæring, og har signert et opprop for å bevare pelsdyrnæringen i Norge. Seks av ordførerne er fra Nordvestlandet.

Avvikles Regjeringen går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025. Det får næringen til å reagere.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

De totalt 93 ordførerne fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har signert oppropet, kjemper mot regjeringen som har uttrykt at de ønsker å avvikle pelsdyrnæringen, skriver avisa Nationen.

– Vi vet at bøndene i våre kommuner jobber hver dag for våre dyrs beste og tar dyrevelferden på alvor. Vi ser at næringen er blitt stadig bedre de siste årene, og ser hvor mye arbeid som blir lagt ned på gårdene. Norske pelsdyrbønder leverer pels i verdensklasse nettopp fordi de gjør jobben sin skikkelig, står det i oppropet.

Ordførerne oppfordrer til å bevare en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen som de mener er viktig for arbeidsplasser, verdiskapning og bosetting i kommuner i Distrikts-Norge. Ordførerne viser også til at Norge har utarbeidet et av verdens strengeste regelverk for dyrevelferd.

Sterke reaksjoner på høringsforslag om å avvikle pelsdyrnæringen

Landbruksdepartementet har sendt ut på høring et lovforslag om å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Næringen reagerer sterkt og kaller forslaget skammelig.– Pelsdyrnæringen er en lønnsom del av landbruket, både som tilleggsinntekt og som hovedinntekt. Beslutninger om pelsdyrnæringen må tas på opparbeidet kunnskap, og ikke på et emosjonelt grunnlag, heter det videre i oppropet.

Et pelsforbud vil gi store ringvirkninger, ifølge Norges Pelsdyralslag. Nationen skriver at pelsdyrnæringen skaper rundt 500 arbeidsplasser og 300 millioner kroner i eksportinntekter. En avvikling av næringen vil trolig koste samfunnet minst 2,3 milliarder kroner.

Blant ordførerne som har signert oppropet er Vebjørn Krogsæter (Sp) i Haram, Odd Helge Gangstad (Sp) i Misund, Oddvar Myklebust i Sandøy, Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda, Odd Jostein Drotninghaug (Sp) i Sykkylven og Geir Inge Lien (Sp) i Vestnes.