Møte leiinga i helseføretaket og fekk gjennomgang av den økonomiske krisa:

Tek krisa til statsråden

Listhaug vil ta opp den økonomiske krisa i helsefylket med statsråden. – Han sit på mykje informasjon, seier ho.

TEk det til statsråden: Sylvi Listhaug og Frank Sve (Frp) var på Ålesund sjukehus og vart oppdaterte på den økonomiske krisa i helseføretaket. Dei meiner Helse Møre og Romsdal vert forfordelte og vil ta opp fordelinga av helsekroner med helseminister Bent Høie (H). Foto: Staale Wattø 

Nyheter

Sylvi Listhaug frå Framstegspartiet er den einaste av stortingsrepresentantane frå Møre og Romsdal med plass i helsekomiteen.