Kraftprisane gir optimisme, men skatteprofil hemmar utvikling

Betre tider for småkraft

Høge kraftprisar aukar innteninga for småkraftverka. Men variasjonane er store.

VASSKRAFT: Dei fleste småkraftverka på Vestlandet har tent gode pengar dei siste månadene, men nye verk som har fått konsesjon, har problem med finansieringa og har difor ikkje kome i gang med utbygging. Biletet syner kraftverk ved Korsbrekkelva på Hellesylt.  

Nyheter

– Tener ein ikkje pengar med dagens prisar, vil ein aldri gjere det, seier Petter Velle til Sunnmørsposten.