Milliondryss fra Forskningsrådet:

Gir støtte til sju nye innovasjonsprosjekt

Sju nye innovasjonsprosjekt fra Møre og Romsdal får sin del av potten på 175,1 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Havyard: Nye Kysterutenfartøy er case i et av prosjektene.   Foto: Havyard.

Nyheter

Pengene kommer fra tildelingspotten til det såkalte MAROFF-2 programmet.