Nesvik holder fast på kvoten for vågehval

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har fastsatt en fangstkvote på 1.278 vågehval for 2019 – det samme som i fjor.

Vågehvalfangst: Norske hvalfangere kan ta opp maksimalt 1.278 vågehval i årets fangst, har fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) bestemt. 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på besøk hos klippfiskprodusent Jacob Bjørge AS på Ellingsøya i Ålesund. 

Nyheter

Fangsten stoppet på 454 dyr i fjor. Nå blir flere fangstområder slått sammen til ett område for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg tror kvotetallene og sammenslåing av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier Nesvik.

Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Beregningsmodeller utarbeidet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen ligger til grunn for fastsettelsen av kvoten. Den skal ifølge departementet sikre en bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.