Protesterer mot riving og nybygg i Spjelkavik

SPJELKAVIK: Naboer og huseiere protesterer mot planene til EKA Invest AS som vil bygge nytt kontor- og leilighetsbygg der det i dag står hus mellom Kristianplass og Vasstrandvegen. ILLUSTRASJON: ARKITEKT HARALD HJELLE 

Nyheter

Flere naboer har protestert etter at de fikk nabovarsel om riving av tre eiendommer i Spjelkavikvegen for oppføring av et nytt kontor- og leilighetsbygg.

Advokaten til en av huseierne har allerede varslet at huseier ikke har gitt noe samtykke til å søke rammetillatelse for hennes eiendom.