Astrid Eidsvik: Spar helsekroner med å slå saman Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs

Diskuterte helseproblema

Helse Møre og Romsdal fekk ærlege og direkte innspel frå kommunar.

– Hol i båten: Helseføretaket og kommunane er i same båt, sa direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i si innleiing. foto: staale wattø 

Kva kostnad vil den enkelte kommune få?

Eva Vinje Aurdal
Nyheter

I går var kommunane invitert til dialogmøte med Helse Møre og Romsdal. HMR vil nemleg overføre fleire pasientar til kommunane. Dette var det delte meiningar om blant ordførarane.