Sterk auke i overtid og vikarløn i Helse Møre og Romsdal

Ordførarane i fylket er utfordra til å kome med alternative helsekutt.

Astrid Eidsvik kom med eit klokkeklart forslag til innsparing i Trøndelag.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Overtid og vikarløn er viktige årsaker til at Helse Møre og Romsdal (HMR) bruker meir enn budsjettert. Per november 2018 såg det slik ut: