Kampen mellom Røkke og Remøy fortsetter

– Aker forsøker å slite meg ut

Aker Biomarine anker dommen fra Søre Sunnmøre tingrett. Dommen var en knusende seier for Herøy-reder Stig Remøy.

Herøyreder Stig Remøy er oppgitt over at Aker Biomarine anker dommen fra Søre Sunnmøre tingrett.   Foto: Per Ove Stige

Kjell Inge Røkkes selskap Aker Biomarine har ligget i en årelang juridisk kamp med Stig Remøys krillvirksomhet. De tapte i tingretten, men nå anker de saken. 

Nyheter

– Det virker på meg som om Aker prøver å slite ut sine konkurrenter i retten, sier Remøy.

Anker

Aker Biomarine lar være å anke erstatningskravet de framsatte, og som tingretten avviste. Men selskapet anker spørsmål om eiendomsrett og bruksrett til krillpatenter - som tingretten slo fast tilhører Rimfrost.

Stig Remøy er hovedeier i krillselskapet Rimfrost. De har ligget i en langvarig juridisk konflikt i USA. Konflikter som Aker Biomarine så langt har tapt.


Stig Remøys Rimfrost vant over Røkkes Aker Biomarine

Stig Remøys selskap Rimfrost og Rimfrost Tech er frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett.

 

Rettssaken i Søre Sunnmøre tingrett i Volda dreide seg om eiendoms- og bruksrett til prosesseringsutstyr fra krillbåten «Juvel». En båt Aker Biomarine kjøpte etter at Remøys Emerald Fisheries gikk konkurs.

– Jeg kan dessverre ikke si at jeg er overrasket. Akers praksis både i og utenfor rettssalen ser ut til å være aldri å gi seg, uansett hvor svak sak de måtte ha. Aker har nå tapt eller selv trukket de siste seks sakene mot Rimfrost i Norge og USA. Det burde kanskje fått dem til å tenke seg om, sier Remøy.


– Blir truet av Aker BioMarine

Vigra-selskapet Fish Group Norway har signalisert interesse for krillbåten Juvel. Det var nok til at de fikk et krast brev fra advokaten til Aker BioMarine med trusler om rettslig forfølging om selskapet tar i bruk produksjonsutstyret om bord i båten.

 

At saken ble ført for retten i Volda forsøkte Aker Biomarine i det lengste å stoppe. Dragkampen om hvor saken skulle føres var innom både tingretten og lagmannsretten.

– Vi  lar oss ikke skremme og har ingen planer om å gi oss. For meg handler dette selvsagt først og fremst om et rettferdig og riktig resultat, men det handler også om hvilken forretningsetikk som skal få gjelde i norsk næringsliv, sier Remøy.

Rimfrost fikk fullt medhold på alle punkter i saken som Aker Biomarine hadde anlagt knyttet til eierskapet til krillpatenter. I tillegg måtte Aker Biomarine betale 2,3 millioner kroner i sakskostnader til Rimfrost.


Antarctic Endurance reiser snart på første tokt:

Vil fiske ett år i strekk

Om ti dager setter Aker Biomarines nye flaggskip kurs mot Sørishavet for å fiske krill. Prosjektlederen håper de kan fiske i ett år uten å gå i til land.

 

Ronny Lund i Advokatfirmaet Wiersholm førte saken for Rimfrost.

– Rimfrosts forståelse av sakens fakta ble i all hovedsak lagt til grunn for rettens vurderinger, og dommen ga lite rom for tvil med hensyn til utfallet, sier Lund.

Tilsvar fra Aker Biomarine

– Vi kjøpte Juvel med driftsmidler av konkursboet og de tidligere långiverne Nordea, GIEK og Innovasjon Norge. Vi så for oss å kunne ta i bruk krillfartøyet fra dag en til kommersielt fiske, det viste seg å ikke være mulig. Rimfrost hevder at et patent knyttet til produksjonslinjen ble solgt før konkursåpning. I likhet med konkursboet og de tidligere långiverne, bestrider Aker BioMarine gyldigheten av dette salget, skriver Ingeborg Tennes i en e-post til Sunnmørsposten. Hun er kommunikasjonssjef i selskapet.

– Det var vår og selgernes forståelse at kjøpet av Juvel inkluderte både båten og tilhørende produksjonsteknologi. Etter dom i saken falt har i tillegg nye bevis kommet frem. Vi mener disse styrker vår sak, og vi ønsker nå lagmannsrettens vurdering av spørsmålene som saken reiser, fortsetter hun.