Fylkeskommunen og Ålesund kommune vil ha bussdepot på Aalesund Skytterlags arealer

Bussdepot på skytebanen

Fylkeskommunen skal utlyse anbudskonkurranse for bussene i Ålesund, Giske og Sula. Samtidig planlegges et nytt bussdepot der Aalesund Skytterlag holder til i dag.

Kan miste skytebana: Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune arbeider videre med et bussdepot hvor det i dag er skytebane.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I dag møtes samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Der blir politikerne orientert om siste utvikling for konkurranseutsetting av rutepakke 1 buss, hvor det også legges til rette for å velge null- og lavutslippsløsninger.