Satser på raskere framdrift for felles avløpsanlegg

Torsdag orientereres Sula kommunestyre om status for felles avløpsanlegg med Ålesund.

STORFJORDEN/KVASNES: Kommunene Sula og Ålesund samarbeider om å etablere et felles avløpsanlegg på Kvasnes i Sula, med utslipp til Storfjorden. Lokalbefolkningen på Kvasnes protesterer mot plasseringen.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Borgundfjorden sliter med utslipp av kloakk, både fra Sula og Ålesund. Begge kommunene har ut ifra miljømessige og økonomiske hensyn vedtatt å samarbeide for et felles fjellanlegg på Kvasnes med sekundærrensing, før utslipp til den mye større Storfjorden.

Frem til januar i år har arbeidet blitt fulgt opp av ansatte innen vann- og avløp i Ålesund og Sula i fellesskap. Men i januar er det ansatt prosjektleder i Ålesund kommune, som skal jobbe i nær dialog med teknisk avdeling i Sula.