Vil flytte Ulstein til tingretten i Volda

Ulstein bør flytte frå tingretten i Ålesund og over til tingretten i Volda for på den måten byggje ein sterkare Eiksundregion.

Ulstein-rådmannen vil styrke tingretten i Volda og rår kommunestyret til å søkje om flytting fra Sunnmøre tingrett i Ålesund.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Det tilrår rådmann i Ulstein, Einar Vik Arset. Sunnmøre tingrett åtvarar mot konsekvensane og peiker på at det kan medføre at ein ny barnedomstol blir plassert i Molde.