Splid i Volda Framstegsparti

Odd A. Folkestad trekkjer seg

Tre av fire av Volda Framstegsparti sine kommunestyrerepresentantar trekkjer seg frå lista til det komande valet.

Frp-gruppa i Volda kommunestyre. Tre av desse føler dei manglar tillit, og er på veg ut av partiet. Frå venstre:Odd A. Folkestad, Roald Espset, Sindre Kvangardsnes og Edvin Dale.   Foto: SVEIN AAM, Møre-Nytt

Nyheter

Møre-Nytt: Ein av dei er den profilerte lokalpolitikaren Odd Folkestad. Han er gruppeleiar for Frp i kommunestyret, og var den som fekk flest personstemmer av alle i partiet ved siste val.