Møre og Romsdal politidistrikt:

Styrker politiet med 15 nye stillinger

Sunnmørsposten skrev nylig at Møre og Romsdal politidistrikt måtte spare penger ved blant annet ved å la 40 stillinger stå vakante. Nå får de 28 millioner kroner ekstra på budsjettet.

mer politi: Politimester Ingar Bøen og politioverbetjent Hans Martin Gridseth (foran) kan glede seg over flere kollegaer i More og Romsdal politidistrikt i 2019. Det har en ekstrabevilgning fra Politidirektoratet nå sørget for. 

Nyheter

Dette gjør at politidistriktet kan fylle opp omtrent halvparten av politistillingene som en så for seg måtte stå tomme i 2019.