Fylkespolitikere støtter rampe ved Ålesund kirke

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Møre og Romsdal fylkeskommune støtter rullestolrampe ved Ålesund kirke.

Her ved hovedinngangen ønskes det rullestolrampe.   Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

På tirsdagens møte behandlet rådet et forslag fra Bjarne Kvalsvik (Uavhengig valliste for Sunnmøre). I et enstemmig vedtak uttrykkes det støtte til arbeidet for å gjøre Ålesund kirke mer tilgjengelig for alle – og rådmannens forslag om å tillate rampen. Rådet ser det som viktig å stimulere til likeverdig deltakelse til begravelser, bryllup, konfirmasjon og andre ting som skjer i kirka.


Kirkegjenger Leif Hovde (75) har etterlyst bedre lyd i Ålesund kirke i ti år

Vurderer å bytte kirke

– Det går ikke lenger med amatører som sier at lyden skal bli bedre.Soknerådsleder i Spjelkavik om likekjønnet ekteskap:

Vil gi biskopen mer tid til å løse kirkestrid i Spjelkavik

Soknerådet vil trolig be biskopen jobbe videre med å løse opp i teologi-striden som har skapt samarbeidsproblemer blant de ansatte i Spjelkavik kyrkje.

 

– Vi er svært forundret over plan- og byggesaksutvalgets vedtak om å si nei til rampen, som selv Riksantikvaren har godkjent, sier leder Monica Molvær (H). Hun mener universell utfordring handler like mye om holdninger som fysisk utforming.

Det fylkeskommunale rådet er rådgivende for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunene. Det har tre brukerrepresentanter, fire fylkespolitikere og ett medlem oppnevnt av KS.


Årelang diskusjon i Ålesund kirke – skal det være teppe i kirka eller ikke?

Nye tak for bedre kirkelyd

Etter flere klager setter menigheten inn nye tiltak for å gjøre lyden i Ålesund kirke best mulig for alle.

 

Selv om rådet ikke har noen formell myndighet overfor kommunene, så oppfordrer de nå plan- og byggesaksutvalget i Ålesund til å vurdere saka på nytt.

Les flere nyheter her