Vegprosjekta på Sunnmøre står no i kø

Orkar ikkje fleire «Nordøyvegkampar» – vil etablere vegselskap under fylket.

Vegprosjekta på Sunnmøre står no i kø: Tunnel mellom Stranda og Sykkylven, Rovdefjordsambandet, Sande Fastlandssamband og Børdalslinja i Ørskog.

Besøkte fylket: Eit nytt vegselskap kan løyse dei store samferdselsprosjekta i fylket, meiner Kristin Sørheim, leiar av samferdselskomiteen. Ideen blir her presentert for samferdselsminister Jon Georg Dale og leiar Helge Orten i Stortinget sin samferdselskomite.   Foto: Samferdselsdepartementet

Nyheter

Samtidig har fylkespolitikarane friskt i minne den årelange dragkampen om Nordøyvegen.