Det finnes mange ulike måter å skaffe seg generell studiekompetanse på

Mange veger til rom

Skal man uansett skaffe seg generell studiekompetanse til studier etter videregående, kan man like godt kombinere det med noe man liker.

Skal ta ulike studiespesialiserende linjer: Disse fire elevene har valgt ulike varianter av studiespesialiserende linjer i forkant av søknadsfristen 1. mars. – Jeg kombinerer det med noe jeg liker i tillegg , sier Christoffer. Fra venstre: Emma Marjot Ulstein, Hanna Molvær Melland, Tron Didrik Stafseth Resnes og Christoffer André Beitveit. 

For meg var det lett å velge, for jeg valgte bare det jeg selv ønsket

Tron Didrik Stafseth Resnes
Nyheter

Det mener i alle fall de fire ungdomsskoleelevene Sunnmørsposten prater med fra Skarbøvik ungdomsskole. I forkant av søknadsfristen til videregående opplæring som går ut 1. mars, har de alle satt ulike varianter av studiespesialiserende linjer som sitt førstevalg.