Klaga på ferjebillettane – kontrollmåling viste at Volda–Lauvstad er i feil takstsone

Kan få billigare ferje

Folk på Lauvstad klaga over dyre ferjebillettar, men no kan det bli billigare å reise mellom bygda og kommunesenteret Volda.

Takstendring: Ferja mellom Volda og Lauvstad ligg an til å bli billigare allereie frå 1. april, etter at kontrollmåling viser at sambandet er i feil takstsone. Reisande mellom Kvamsøya og Larsnes får derimot dyrare ferjeturar, om tilrådinga blir vedteken. Arkiv  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune har nemleg målt opp fleire ferjestrekningar med GPS.