– Mange tør ikkje å seie frå

Ho strålar når ho fortel om kor kjekt det er å vere sjukepleiar. Samtidig har arbeidspresset blitt for stort, med fleire oppgåver og færre på jobb.

Hjarte og Lunge: Hit til Medisin 1 kjem pasientar som har behov for akutt hjelp med hjarte eller lunge. Kathrine Grande Røsvik er tillitsvalt blant sjukepleiarane på sengeposten.  Foto: Staale Wattø

Hardt arbeidspress over tid er belastande. Derfor har fleire sagt at dette gidd eg ikkje meir

Kathrine Grande Røsvik
Nyheter

– Hardt arbeidspress over tid er belastande. Derfor har fleire sagt at dette gidd eg ikkje meir, fortel Kathrine Grande Røsvik. Ho er tillitsvalt på sengeposten.