FV60 Tomasgard - Røyrhus Bru:

– Uråd å forstå prisstigninga

– Dette er ei alvorleg problemstilling, seier Hornindalsordførar Stig Olav Lødemel.

«Krøttersti»: Hornindalsordføraren omtalar FV60 Tomasgard - Røyrhus Bru som ein «krøttersti» som ikkje toler dagens lys. 

Nyheter

(Fjordingen:) Hornindalsordførar Stig Olav Lødemel stiller seg totalt uforståande til at prisen på reguleringsplanen for FV60 Tomasgard - Røyrhus Bru plutseleg har stige frå 2,5 millionar kroner til 9,6 millionar kroner.