Fylkeskommunen skal vere aktiv medspelar

Grønt lys for store vegprosjekt

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal gir grønt lys for nye «sjølvfinansierte» store vegprosjekt i Møre og Romsdal.

Rovdedfjordsambandet: Ein stor delegasjon frå Vanylven på møtet i samferdselsutvalet i Molde onsdag. Frå venstre: Bjarne Sætrenes (varaordførar Vanylven Frp), Tor Inge Nygård (Vanylven Utvikling), Magne Løvoll (Styreleiar Rovdefjordsambandet), og Svein Gjelseth (utviklingsnavigatør). 

Nyheter

Dermed slutta politikarane seg fylkesadministrasjonen si innstilling om at mellom anna Rovdefjordsambandet, Sande Fastlandssamband og Storfjordsambandet kan få arbeide vidare med å utvikle konseptet. Fylkeskommunen skal også vere ein aktiv medspelar for prosjekta vidare.