Ny indeks

Optimisme på Vestlandet

Optimisme preger næringslivet på Vestlandet. Men bedriftene i Møre og Romsdal har dårligst økonomisk resultat i de fire vestlandsfylkene.

Optimisme: Det er økende optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det viser en undersøkelse fra Sparebanken Vest. Men næringslivet i Møre og Romsdal sliter med lav inntjening.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Det viser den såkalte Vestlandsindeksen som er utarbeidet av Sparebanken Vest. 700 bedriftsledere i de fire vestlandsfylkene er blitt intervjuet av Respons Analyse. Svarene forteller om hvilke økonomiske resultater bedriftene har og hvordan en vurderer framtidsutsiktene.