– Pasientene skvises

– Pasientene dør mens legemiddelfirmaene og helseforetakene diskuterer pris. Ingen taler pasientenes sak.

Dyrt: – På den ene siden tar bransjen for høye priser, og så er det de som på den andre siden ikke har hensynet til pasientene høyt nok oppe, sier Øyvind Kongstun Arnesen.  Foto: Ultimovacs.

Nyheter

Begge parter er i mange sammenhenger for grådige, mener Øyvind Kongstun Arnesen, daglig leder i det norske legemiddelselskapet Ultimovacs.