Giske kommune har kjøpt Fellesfjøsen

– Vi har kjøpt eigedommen og er i ferd med å ta over, men veit førebels ikkje kva den skal brukast til.

Vigra: Fellesfjøsen var i si tid eit bondesamvirke for fleire gardsbruk på Vigra. Eigedomen har dei siste åra vore eigd av eit føretak, men er no kjøpt av kommunen. 

Nyheter

Det seier rådgjevar Sindre Røsvik i Giske kommune om kjøpet av det som i mange år var nett ein fellesfjøs, eller eit bondesamvirke for fleire gardsbruk på Vigra - Fellesfjøsen. Med si spesielle utforming må den kunne seiast å vere ei signaturbygning på øya.