Infomøte om bypakken

ÅPENT MØTE: Det blir infomøte om bypakke og Brosundtunnelen. 

Bypakken
  • Den nye bypakken har tre viktige prosjekter.
  • E39 Vegsund – Breivika: 2,8 milliard.
  • Breivika – Lerstad: 1,6 milliard.
  • Brosundtunnelen: 900 mill.
  • Andre prosjekter: Brosundbro/ KW gate, gateterminal, knutepunkt Campus, knutepunkt sjukehus, redusert E136 Lerstad-Campus, gang/sykkel/kollektivtiltak og bomstasjoner.
Nyheter

Torsdag 14. mars skal det holdes informasjonsmøte om bypakken i Ålesund og Brosundtunnelen. Møtet blir i bystyresalen på rådhuset 18.00.

Det er Ålesund kommune og medlemmene i styringsgruppa for bypakken, Tore Johan Øvstebø (Kristelig Folkeparti), Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista) og Øystein Tvedt (Høyre), som inviterer.

I tillegg stiller Tom Rian fra Ålesund kommune og Ole Kristian Birkeland fra Statens vegvesen.


Legger fram bypakke til 6,5 milliarder kroner

En ny bypakke er klar for politisk behandling. Prisen denne gangen er på knapt 6,5 milliarder kroner, og i forslaget ligger det en rushtidsavgift.

 

Tema blir bypakkens betydning for byutvikling og regionen, Brosundtunnelen, bompengeinnkreving, bomsnitt og elektronisk vegprising og til slutt åpnes det for spørsmål.

Det er foreslått en rekke endringer i bypakken, som skal opp til endelig vedtak i bystyret i vår.


Forslag om flere store endringer i Bypakken: Dette kan bli tatt bort

Ulykkeskryss ut av bypakken

Trafikksikringstiltak på strekningen Blindheim-Flisnes er blant prosjektene som er foreslått tatt bort fra bypakken.