Bedrifter i fylket får millionstøtte

De siste månedene har norske bedrifter fått over 1,1 milliard kroner til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. 10 av bedriftene er fra Møre og Romsdal.

STØTTE: Bedrifter i Møre og Romsdal får millionstøtte. Fra venstre: Anders Riise (H), Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Gunn Berit Gjerde (V) og Geir Stenseth (Frp).  Foto: Tilsendt

Disse får støtte
  • Rolls Royce Marine (to prosjekt)
  • Norwegian Control System
  • Vard Electro
  • Stiftelsen North Atlantic Institute
  • Brunvoll AS
  • Havyard Design and Solutions
  • Maritech Systems AS
  • Effee AS
  • GC Rieber Oils
  • Kurant Utvikling AS
Nyheter

– Vi støtter forskning som setter bedriftene i stand til å utvikle bærekraftige og konkurransekraftige løsninger. Forskning og innovasjon gir oss en bedre hverdag, det former fremtiden, skaper arbeidsplasser og redder liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Tildelingen er et spleiselag mellom flere departementer, og nå er det klart hvor mye penger som totalt blir tildelt bedriftene. Forskningsrådet sørger for at prosjektene holder høy kvalitet, og bare de beste prosjektene får penger.

Inngår kontrakt

Totalt skal Forskningsrådet inngå kontrakt med 145 bedrifter, og i tillegg er flere bedrifter med som samarbeidspartnere i prosjektene. I tillegg til det Forskningsrådet investerer i prosjektene, legger næringslivet minst like mye i potten selv. Hvor mye hver enkelt av de 145 bedriftene vil motta fra Forskningsrådet blir først klart etter forhandlinger. Bedriftene har en geografisk spredning fra Kristiansand i sør til Troms i nord.

– Det er bra for Norge at vi har nyskapende bedrifter over hele landet som aktivt bruker forskning til å drive frem nye forretningsideer og grønnere arbeidsplasser, sier Nybø.

– Siden 2013 har regjeringen doblet satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon. Nå bruker vi nesten 10 mrd. kroner over statsbudsjettet, nettopp fordi vi vet at forskning og innovasjon gir grunnlag for nye grønne arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Prosjektene omfatter alt fra miljøvennlig skismurning som skal gi nye verdensmestre til bioaktiv sårheling, parasittresistente honningbier og sporing av objekter under vann.

Satsing på digitalisering

Svært mange av prosjektene som får penger, handler om digitalisering, og mange har også en grønn profil.

– Dette er en viktig investering i et fremtidsrettet næringsliv. Næringslivet er i en rivende utvikling, og forskning og innovasjon gjør at bedriftene kan levere bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester, sier Røe Isaksen.