Anbefaler ikke miljøtiltak til to mill.

Anbefaler overvåking foran fjerning av miljøgift.

ÅLESUND: Grunnen under den tidligere Ellefsen-slippen på Kvennaneset i Steinvågsundet er full av miljøgifter og inngår i prosjektet «Renere fjord – Ålesund». 

Nyheter

Multiconsult AS har bistått Selstad Holding AS med å ta miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger og foreslå tiltaksplan for en eiendom ved Steinvågsundet, der Ellefsen-slippen lå.