Full gjennomgang av cruisehavariet på Nordvestlandet

Statens havarikommisjon, politiet, motorprodusenten og de ansvarlige for mannskapet starter undersøkelser av Viking Sky.

Cruiseskipet Viking Sky ved kai i Molde mandag.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Over to døgn etter at skipet fikk motorhavari på Hustadvika i Fræna kommune sørvest for Kristiansund, var ni av de 915 passasjerene fortsatt innlagt på sykehus. Flere vil sannsynligvis bli utskrevet i løpet av mandag.

En av dem som fortsatt er innlagt, er en kvinne i 90-årene. Hun ligger på intensivovervåkingen ved Kristiansund sykehus med en alvorlig bruddskade.

I alt 36 personer har fått behandling ved sykehusene i Molde og Kristiansund.

Ingen avhør mandag

– Vi har ingen mistanke om at det er begått en straffbar handling. Men straffeprosessloven hjemler en etterforskning når det er snakk om ulykker. Her var det et stort skadepotensial. Derfor har vi valgt å se på dette, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet vil avhøre sentrale personer på skipet og vil ha eksperter om bord for å finne ut av hvorfor det fikk motorstopp.

– Offiserene er helt sentrale og kanskje de ansvarlige nede i maskinrommet, sier politiinspektøren til NTB og legger til at de også vil snakke med losene som var om bord.

Avhør tirsdag

Avhørene vil tidligst begynne tirsdag. Skovly ser for seg at det kan være naturlig å ha med folk fra for eksempel Sjøfartsdirektoratet som har ekspertise på området. Mandag kveld vil politiet og Havarikommisjonen ha en teknisk gjennomgang om bord.

Pressetalsmann Marius Steen i Wilhelmsen Ship Management sier til Bergens Tidende at de 72 besetningsmedlemmene selskapet har om bord, blir holdt stand by. De har ansvaret for alle mannskaper fra broen til maskinrommet. Unntaket er de som jobber i restaurant-, hotell- og forpleiningsavdelingene.

Egne eksperter

– Vi har selv ekspertise om bord som undersøker hva som har gått galt i motorrommet. Mannskapene vil bistå politiet og havarikommisjonen når de kommer i gang, sier Steen.

Skipets fire dieselmotorer er levert av tyske Man, som har sendt folk til Molde. Lørdag stanset alle motorer samtidig.

– Vi er i tett kontakt med Viking og har sendt et service-team som straks vil starte analysen av det som har hendt, skriver kommunikasjonssjef Jan Hoppe i Man Energy Solutions i en epost til avisa.

Havarikommisjon

Sjøfartsavdelingen i Statens Havarikommisjon var mandag på plass i Molde.

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

Går gjennom lydopptak

Cruiseskipet hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle sammen alt som finnes av elektronisk informasjon fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier avdelingsdirektør Liseth.

Kommisjonen vil også gjennomgå annen lydinformasjon fra skipet, blant annet fra motorrommet.

– Her er det for eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås, sier Liseth.

Bakgrunn:

«Eigentleg er det ei gåte kvifor det store cruiseskipet rota seg inn i dette farvatnet når meldingane var full storm»

Knut A. Høyvik frå Tjørvåg er tidlegare fiskar, lineskipper og leiar av Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag. Denne artikkelen har han laga på oppfordring frå Sunnmørsposten.