Hexagon har løsningene for lagring av hydrogen:

Klar for å ta hydrogen til skip

Det børsnoterte ålesundsselskapet Hexagon er klar for å betjene den maritime næringen når hydrogen for alvor erstatter diesel og annet brennstoff.

Interessant: Styreleder Knut Flakk i Hexagon mener ferjer og større skip egner seg ypperlig for å få opp forbruket av hydrogen. Gjennom det børsnoterte selskapet Hexagon har han løsningene for lagring av hydrogen under trykk. Hydrogen og batteri er varme tema under ferjekonferansen i Ålesund onsdag og torsdag. 

Nyheter

– Det vil vi definitivt. Vi har jo allerede transportløsninger for hydrogen som er kommersielt tilgjengelig. Vi samarbeider blant annet med Fiskerstrand verft om et prosjekt som vil bruke hydrogen i gassform, sier styreleder Knut Flakk i Hexagon.